Kulluk bir ihtiyaçtır

2008-10-31 20:47:00
Allah, yaratılmışları, kendisine kulluk etsinler, yani kendisini bilsinler  gönülden bağlansınlar, sevsinler, ihlâslı olsunlar, herşeyi kendisi için yapsınlar diye yarattı. Bu nedenle kalbleri ancak O'nun zikriyle yatışır, gözleri âhirette O'nu görerek aydınlanır. Âhirette vereceği nimetler arasında, kul için O'nun cemâlini seyretmekten daha sevimli bir şey olmadığı gibi, dünya nimetleri içerisinde de îmandan daha büyük bir lütuf yoktur.

    O'na ibadet etmeleri ve O'nu ilâh edinmeleri kendi ihtiyaçlarıdır. Onları yaratmak ve onlara ilâh olmakla çok büyük bir lütufda bulunmuştur. Bütün bunlar, onlar için ulaşılmak istenen yegâne gayedir. Ancak bu sayede harekete geçebilir, birşeyler yapabilirler. Bunlar olmadan ne kurtuluşa erebilirler, ne nimete ve ne de herhangi bir lezzete kavuşabilirler. Aksine:

    «Kim Rabbinin zikrinden (Kur'ân'a ve O'nu anmaya) kaçarsa, onun için sıkıntılı bir hayat muhakkaktır, kıyamet günü de onu kör olarak hasredeceğiz» (20 Tâhâ 124).

    İşte bu sebeble Allah'ın bağışlamayacağı tek suç kendisine şirk koşulmasıdır. Dilediği kimsenin şirk dışındaki günahlarım bağışlayabilir. İşte bu nedenle en güzel amel «La ilahe illallah», «La ilahe illallah» diyerek Allah'ı birlemek her şeyin başıdır.

      Kelâmcıların kabul ettikleri gibi yaratıkların «evet Sen bizim Rabbimizsin» diyerek dille söylediği «Allah'ı Rab olarak birlemek» tek başına yeterli değildir. (Kelâmcıların kail olduğu «Allah'ı Rabb olarak birlemek» îman yönündendir. Kişinin, îman olarak Allah'ı bir tek kabul etmesi gerekir. Kişi önce Allah'tan başka ilâh yoktur diyerek îman dairesine girer, bunu kalbiyle tasdik eder ve ilâve olarak diliyle söyler. Allah'ı birlemek bu şekilde olur. Daha sonra diğer itikadı ve amelî hususlar söz konusu olur.Aksine aleyhlerine bir delil, bir tutamaktır. Şu rivayetin de anlamı zaten budur:

   «Ey âdemoğlu, her şeyi senin için yarattım, seni de kendim için. Üzerindeki hakkım için sakın benden gafil olup senin için yaratılanlara dalıp kalmayasın.»

0
0
0
Yorum Yaz